1/5

PSICOLOGIA SOCIAL i LABORAL

 

La Psicologia Social és una branca de la Psicologia que focalitza la seva mirada en la descripció, explicació i predicció del comportament de les persones davant les situacions d'influència social.

Els psicòlegs estudien les relacions interpersonals, analitzant como les interaccions entre les persones influeixen en la nostra manera de pensar (cognició) i a l'inrevés, en com som i en com ens comportem (auto percepció), davant dels processos i esdeveniments socials que ens ha tocat viure, tant a l'àmbit professional com a l'entorn personal on vivim.

ASSESSORAMENT PROFESSIONAL
El TREBALL i les ORGANITZACIONS

Avui dia, amb més freqüència que mai, les persones s'enfronten a l'estrès i als problemes, pel que es tornen cada vegada més impotents per afrontar els problemes quotidians. La "càrrega dels problemes", acompanyada per aquests estats de pressió, es fa encara més difícil de suportar per les persones que estan patint.

 

És per això que moltes persones recorren a l'assistència professional per obtenir suport i ajuda durant un període de temps.


El benestar en el lloc de treball té un gran sentit comercial! Redueix els nivells d'absència, augmenta la productivitat, millora el compromís i la lleialtat dels empleats. I com a organització compleix amb el seu deure de tenir cura dels seus treballadors per que ajuda a recolzar la salut mental del seu personal, ...i  tot amb una inversió mínima.

 • Conscienciació de la salut mental  

 • Resistència i maneig de l'estrès  

 • Afrontar els canvis

 • Resolució de situacions difícils i incidents crítics

 • Gestió d'actituds i comportaments desafiants del personal de l'organització

 • Cohesió i compromís de l'equip

 • Equilibri entre el benestar i la vida laboral 

La nostra tasca com a especialistes en serveis estratègics recau en dur a terme una intervenció psicològica integral, centrada en el comportament de les persones, que contribueixi a la generació de valor afegit, mitjançant la gestió i desenvolupament del talent humà, per tal que camini d'acord a les estrategies i objectius de l'empresa/organització a tots els nivells, tant econòmics, com socials i de satisfacció del personal:

 • Planificar, organitzar i dirigir les activitats humanes i les relacionshumane (avaluació, compensació, desenvolupament, ..., de les persones de l'organització).

 • Promoure habilitats cognitives i conductuals per diagnosticar i resoldre els conflictes personals.

 • Observar, fer entrevistes, administrar enquestes i qüestionaris que ens permeti diagnosticar i recomanar les accions preventives o correctives necessàries.

 • Identificar factors físics i sociològics que influeixen en el comportament de les persones, que ens permetin millorar l'eficiència organitzacional.

 • Assessorar la gerència en les negociacions col·lectives, la millora de la imatge corporativa en l'entorn socio-econòmic.

 • Efectuar estudis sobre les necessitats dels consumidors.

 • Assessorar en els estils de lideratge, exercici de l'autoritat, tècniques de negociació, etc.

 • Exercir una visió sistèmica i holística del comportament humà en el si de l'organització, i d'aquesta en el seu entorn social, legal i cultural.

Arturo Argelaguer

Psicologia

Manresa

Solsona

Berga

Calaf

Moià

© 2018 Serveis Integrals i Estratègics en Psicologia Aplicada