1/4

PSICOLOGIA FORENSE i JUDICIAL

 

Un Dictàmen Percial és una prova objectiva i imparcial, emesa per un psicòleg especialitzat, amb una base científica dels seus coneixements, la finalitat objectiva de la qual serien uns fets determinats i les seves conseqüències posteriors.

La finalitat essencial d'aquesta prova és vetllar per l'interès superior dels menosrs, especialment en l'àmbit de la família.

Aquest Informe Psicosocial o Pericial pot ser sol·licitart per qualsevol dels progenitors (Pericial de part), a través dels advocats, i pel propi jutge del tribunal on es desenvolupa el litigi.

El PERITATGE PSICOSOCIAL i FORENSE

La Psicologia Forense o Judicial és aquella branca científica que proporciona, en el marc d'un procés judicial, un diagnòstic sobre la forma de ser i de comportar-se les persones, en un determinat moment de la seva vida, d'acord a uns fets específics i concrets.

Els Informes Pericials Psicosocials, emesos pel psicòleg, han de ser sempre imparcials. Proposen un diagnòstic o dictamen, que ve determinat per una valoració objectiva de la conducta humana en el context de la persona o persones peritades, que ha de servir d'assessorament al jutge en el procés judicial obert.

En funció de la demanda específica de la persona que sol·liciti aquest Informe Pericial Psicosocial (jutge, fiscal, advocat o la part interessada), el Pèrit Psicològic avaluarà, la o les persones implicades,  mitjançant la realització d'entrevistes, estructurades o lliures, i l'aplicació de les proves psicològiques fiables, baremades i actualitzades, que cregui més adient per la ocasió.

En molts cassos, i cada vegada és més freqüent, aquest el pèrit haurà de ratificar, verbal i presencialment, l'Informe Pericial Psicosocial davant la sala del jutjat on es duu a terme el judici i sotmetre's als aclariments que el jutge o les parts creguin necessaris.

ÀMBITS d'ACTUACIÓ PSICOLÒGICA
ÀMBIT
FAMÍLIA
ÀMBIT
CIVIL
ÀMBIT
PENAL
ÀMBIT
LABORAL
Nosaltres et preparem un

INFORME PERICIAL

pels teus problemes judicials

Arturo Argelaguer

Psicologia

Manresa

Solsona

Berga

Calaf

Moià

© 2018 Serveis Integrals i Estratègics en Psicologia Aplicada